Falken 9

Hushållsel
Stockholms elnät ägs av Ellevio. Därför måste du teckna ett elnätsavtal med dem för att få tillgång till nätet.
Du bör teckna elnätsavtalet senast fem dagar innan du får tillträde till lägenheten. Du kan använda Flytthjälpen med hjälp av BankID. Har du inget BankID kan du kontakta Ellevios kundservice på tel: 0771-53 53 00.
Därefter väljer du elleverantör. Jämför elavtal med hjälp av Elpriskollen. Om du inte gör ett aktivt val av elleverantör kommer du att anvisas till GodEl.
Tänk på att du behöver ditt anläggnings-id när du kontaktar en elleverantör.
Namnskylt
Vi ändrar namnet på namntavlan i porten och sätter upp en namnskylt på lägenhetsdörren.
Förråd
Till lägenheten hör ett källarförråd, vars nummer framgår av hyreskontraktet.
Kabel-TV/Bredband
Fastigheten är ansluten till Tele2. Kundservice, tel: 90 222. För att se kanaler som ingår i grundutbudet på din adress kan du söka här: https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud.
Bredband via fiber
Fastigheten är ansluten till GlobalConnect (fd IP-Only) fibernät. Det är enkelt att komma i gång. På https://privat.globalconnect.se/privat/tjanster/ finns hela utbudet med möjlighet att jämföra priser och beställa tjänster. Du kan även jämföra bredband på https://www.bredbandsval.se/.
Tvättstuga
Tvättstugan ligger på entréplanet, mittemot hissen, och öppnas med portnyckeln. För att boka tid, använd den till lägenheten hörande bokningscylindern. Om du tappar bort nyckel och/eller bokningscylinder kan du beställa en ny till en kostnad av 440 kr.
Hushållssopor
Hushållssopor kastas, förpackade i väl knutna påsar, i sopnedkastet på bottenvåningen.
Grovsopor
Grovsoprummet finns i garaget. Garageporten och dörren till grovsoprummet öppnas med portnyckeln. Torra grovsopor kastas i grovsopskärlet. Returpapper kastas i returpapperskärlet. Miljöfarligt avfall får inte kastas i grovsoprummet.
Matavfall
Matavfall kastas i det bruna kärlet som är placerat i grovsoprummet, där även fler matavfallspåsar finns att hämta. Kom ihåg att påsen bara ska innehålla matavfall och att ingen annan påse än den bruna pappåsen får användas.
Elektronik
Kärlet står i garaget på höger sida. Där finns även holkar för ljuskällor och batterier.
Barnvagnsrum
Till höger om garageporten finns det ett barnvagnsrum, som öppnas med portnyckeln.
Cykelrum
Cykelrum finns i garaget på vänster sida. Cyklar som ställs här ska vara fungerande och i bruk. Med jämna mellanrum utförs cykelrensningar för att bli av med övergivna cyklar.