Staren 10

Hushållsel
Stockholms elnät ägs av Ellevio. Därför måste du teckna ett elnätsavtal med dem för att få tillgång till nätet.
Du bör teckna elnätsavtalet senast fem dagar innan du får tillträde till lägenheten. Du kan använda Flytthjälpen med hjälp av BankID. Har du inget BankID kan du kontakta Ellevios kundservice på tel: 0771-53 53 00.
Därefter väljer du elleverantör. Jämför elavtal med hjälp av Elpriskollen. Om du inte gör ett aktivt val av elleverantör kommer du att anvisas till GodEl.
Tänk på att du behöver ditt anläggnings-id när du kontaktar en elleverantör.
Namnskylt
Vi ändrar namnet på namntavlan i porten och på lägenhetsdörren.
Förråd
Till lägenheten hör ett vindsförråd, vars nummer framgår av hyreskontraktet.
Kabel-TV/Bredband
Fastigheten är ansluten till Tele2. Kundservice tel: 90 222. För att se kanaler som ingår i grundutbudet på din adress kan du söka här: https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud.
Tvättstuga
Tvättstugan är belägen på vinden. Tidsbokning görs på listor utanför tvättstugan.
Hushållssopor
Hushållssopor kastas, förpackade i väl knutna påsar, i sopkärlet i soprummet på bottenvåningen till vänster om trappan upp mot gården.
Grovsopor
Grovsopor kan lämnas i grovsopskärlet i soprummet. Elavfall och miljöfarligt avfall får inte lämnas i grovsoprummet.
Matavfall
Kärlet är placerat i soprummet. Kom ihåg att påsen bara ska innehålla matavfall och ingen annan påse än den bruna pappåsen får användas.
Återvinningsstation
Kommunens närmaste återvinningscentral för elavfall och miljöfarligt avfall är ÅVC Återbruket i Roslagstull, Cederdalsgatan 7.
Barnvagnsrum
På bottenvåningen till höger om trappan upp till gården finns det ett barnvagnsrum.
Cyklar
På gården finns det ett cykelställ. För att alla ska få plats med cyklar är det viktigt att de cyklar som står där är fungerande och i bruk.