Östergötland 9

Hushållsel
Lidingös elnät ägs av Ellevio. Därför måste du teckna ett elnätsavtal med dem för att få tillgång till elnätet.
Du bör teckna elnätsavtalet senast fem dagar innan du får tillträde till lägenheten. Du kan använda Flytthjälpen med hjälp av BankID. Har du inget BankID kan du kontakta Ellevios kundservice, tel 0771-53 53 00.
Därefter väljer du vilken elleverantör du vill ha. Jämför elavtal med hjälp av Elpriskollen. Om du inte gör ett aktivt val av elleverantör kommer du att anvisas till GodEl.
Tänk på att du behöver ditt anläggnings-id när du kontaktar en elleverantör.
Kabel-TV/Bredband
Fastigheten är ansluten till Tele2. Kundservice, tel 90 222. För att se vilka kanaler som ingår i grundutbudet på din adress kan du söka här: https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud.
Namnskylt
Vi ändrar namnet på namntavlan i porten och på lägenhetsdörren.
Förråd
Till lägenheten hör ett vindsförråd, vars nummer framgår av hyreskontraktet.
Tvättstuga
Tvättstugan ligger i källaren med ingång från A-porten och öppnas med portnyckeln. För att boka tid, använd den till lägenheten hörande bokningscylinder. Om du tappar bort nyckel och/eller bokningscylinder kan du beställa en ny till en kostnad av 440 kr.
Hushållssopor
Hushållssopor kastas, förpackade i väl knutna påsar, i kärlskåpet till vänster om B-porten.
Grovsopor
Grovsopor kastas i grovsoprummet till vänster om B-porten. Torra grovsopor kastas i grovsopkärlet. Returpapper kastas i returpapperskärlet. Därutöver finns det kärl för ljuskällor och batterier. Elavfall och miljöfarligt avfall får inte kastas i grovsoprummet.
Återvinningscentral
Kommunens återvinningscentral är belägen på Förrådsvägen 17 i Stockby.
Cykelrum
Cykelrum finns i B-porten. Cyklar som ställs här ska vara fungerande och i bruk. Med jämna mellanrum utförs cykelrensningar för att bli av med övergivna cyklar.