Vanliga frågor

Här kommer vi att besvara de vanligast förekommande frågorna.

Får jag måla om i lägenheten?

Enligt hyreslagen har du rätt att måla, tapetsera och vidta därmed jämförliga åtgärder i lägenheten. Arbetet ska utföras fackmannamässigt, annars kan du bli ersättningsskyldig. Även alltför extrema val av färg/tapet kan medföra ersättningsskyldighet.

Är det här en vanlig fråga och svar?

Detta är en beskrivning av Vanliga frågor och svar. Lägg till mer information om den här tjänsten, till exempel fördelar, utseende, komponenter och värde

Är det här en vanlig fråga och svar?

Detta är en beskrivning av Vanliga frågor och svar. Lägg till mer information om den här tjänsten, till exempel fördelar, utseende, komponenter och värde