Flytta in i lägenheten

Nyckelutlämning
Du hämtar dina nycklar på inflyttningsdagen. Om dagen infaller på en helgdag sker nyckeluthämtning nästkommande vardag eller enligt överenskommelse.
Hemförsäkring
Tänk på att teckna en hemförsäkring som gäller från inflyttningsdagen. 
Adressändring och folkbokföring
Du ska enligt lag vara folkbokförd där du bor. När du vet inflyttningsdag gör du en flyttanmälan hos Skatteverket, www.skatteverket.se/flytta. Du bör göra din flyttanmälan och adressändring senast en vecka innan inflyttningsdag.
Du hittar alla uppgifter du behöver på ditt hyreskontrakt, inklusive ditt fyrsiffriga lägenhetsnummer. Skatteverket sprider din nya adress till vissa myndigheter och till ett antal företag. 
Du kan även anmäla eftersändning av din post hos Svensk adressändring, www.adressandring.se.
Annat viktigt att tänka på
När du flyttar behöver du säga upp ditt elnätsavtal och teckna ett nytt elnätsavtal för din nya bostad. Glöm inte att flytta med bredband och telefon.

Betala hyran

Hyran betalas in på bankgiro 5279-2553 månadsvis i förskott senast sista vardagen i föregående kalendermånad. Använd hyresfakturan. Tänk på att använda rätt OCR-nummer för rätt månad för att slippa räntor/avgifter. Om du inte hittar din hyresfaktura, använd kontaktformuläret, mejla till info@kilen.se eller ring 08-402 79 50. Fakturering sker kvartalsvis.
Det går även att betala hyran via autogiro och/eller e-faktura (e-faktura kan dock för närvarande endast erbjudas till privatpersoner). Gör en anmälan i din internetbank.
Brandsäkerhet

Vid brand eller akuta ambulanstransporter måste passage i trapphuset kunna ske utan några hinder på vägen.
En vanlig orsak till att det börjar brinna är anlagda bränder. Många anlagda bränder börjar i allmänna utrymmen som trapphus, soprum, källare och vindar. Lösa föremål i trapphus och källar- och vindsgångar utgör därför en brandfara.
I händelse av brand är trapphuset dessutom din utrymningsväg, varför det även av den anledningen är viktigt att trapphuset alltid hålls fritt från lösa föremål. Cyklar, barnvagnar, leksaker, möbler, rullatorer skohyllor/skor och andra lösa föremål får enligt lag inte ställas i entréer eller trapphus. Sådana föremål kommer att avlägsnas av oss utan ytterligare förvarning.
Detta enligt Brandmyndighetens föreskrifter.
Trivsel- och ordningsregler

Visa hänsyn till varandra, tänk på att ni är många olika människor som bor i samma hus.
När du stänger dörrar i fastigheten - slå inte igen dörren. Stäng dörren med handtaget. Det gäller din ytterdörr, porten, källaren, hissdörrar osv. När du åker hiss, se till att hissdörren och eventuell korggrind stängs ordentligt. I annat fall blir hissen stående där du klev ur.
Du får inte spela hög musik i lägenheten eller på annat sätt uppträda så att du stör dina grannar. Ska du ha fest rekommenderar vi att du informerar dina grannar i förväg och uppmanar dem att säga till om de blir störda. 
Du får inte spika, borra eller utföra andra störande arbeten i din lägenhet mellan kl 22.00 och 07.00.
Blomlådor på balkong måste monteras på insida så att de inte riskerar att ramla ner.
Vid rökning utanför fastigheten, vänligen ta hand om era fimpar.
Fullständiga ordningsregler finner du på baksidan av ditt hyreskontrakt.
 


Skötsel av tvättstuga

Skötsel av tvättstuga
Respektera varandras bokade tvättpass. Har man bokat ett tvättpass ska man kunna ha hela passet själv utan att någon annan kommer in med sin tvätt.
Städning av tvättstugan ska ske efter varje tvättpass. Tvättstugan ska vara ren när du lämnar den. Lämna tvättstugan i det skick du förväntar dig att finna den när du ska börja tvätta. 
I städningen ingår att göra rent maskinerna.
Tvättmaskin
Torka av ovansidan och inuti tvättmaskinen med en trasa. 
Rengör tvättmedelsfacken så inget tvättmedel finns kvar. 
Öppna luckan till tömd maskin.
Torktumlare
Rengör ovansidan på torktumlaren med en trasa.
Rengör filtret och ta bort allt ludd och smuts från torktumlaren. 
Öppna luckan till tömd maskin.
Torkskåp
Rengör filter och golv.
Öppna luckan till skåpet och eventuella dörrar
När du har tvättat klart
När du tvättat klart ska bokningscylindern sättas på parkering eller flyttas till en ny bokning. Låt inte bokningscylindern sitta månad efter månad utan att du använder den bokade tiden. 
Tack för att du visar hänsyn till dina grannar som också vill ha en fin tvättstuga!

 


Hyra ut i andra hand

Om du vill hyra ut din lägenhet krävs det att du har beaktansvärda skäl. Tillstånd lämnas av hyresvärden. För mer information hänvisar vi till Hyresnämndens hemsida.
Använd blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning. I vissa fall behöver du komplettera med en eller flera bilagor. Dessa finner du här. Där finner du även en mall för andrahandskontrakt. Det går bra att mejla ansökan till info@kilen.se.


Byta lägenhet

Om du vill byta din lägenhet mot en annan kan du ansöka om lägenhetsbyte. För att få byta lägenhet krävs det att du har beaktansvärda skäl. Lägenhetsbyte kräver hyresvärdens godkännande. För mer information hänvisar vi till Hyresnämndens hemsida.
Använd blanketten Ansökan om lägenhetsbyte och, i förekommande fall, Bilaga till ansökan om lägenhetsbyte. Ansökan samt övriga handlingar vi behöver för att kunna behandla din ansökan, inklusive kreditupplysning på den föreslagna hyresgästen, postas eller lämnas in till oss. Vi tar inte emot bytesansökningar via mejl.
Säga upp lägenheten

Om du vill säga upp ditt hyreskontrakt ber vi dig göra det skriftligen (det går bra att göra det via mejl). Uppsägningstiden för en bostadslägenhet är tre (3) kalendermånader (ett dödsbo har dock alltid rätt att säga upp ett hyreskontrakt med en (1) kalendermånads uppsägningstid förutsatt att det görs inom en månad från dödsdagen).